Bliv AFIS-operatør

 

Kan du se dig selv i en lufthavn med det store overblik over fly, baner og forplads fra din plads i tårnet?
Så er AFIS-operatøruddannelsen muligvis noget for dig!

Hvad er en AFIS- operatør?

AFIS står for ’Aerodrome Flight Information Service’. På dansk kalder man en AFIS-operatør for en flyvepladsflyveinformationstjeneste-operatør.

Operatøren arbejder i mindre lufthavne, hvor flyveledelse ikke er nødvendigt på grund af en knap så krævende infrastruktur og færre flyveoperationer. AFIS-operatører leverer de informationer, som en pilot skal bruge, for at udføre sin flyvning sikkert og effektivt.

AFIS-operatører oplyser piloter om vind- og vejrforhold under deres flyvning og oplyser om bane- og vejrforhold i lufthavnen. Operatøren oplyser også piloten om anden trafik i området.

Uddannelsen

Integra Aviation Academy er certificeret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at uddanne AFIS-operatører. Uddannelsen er en krævende specialistuddannelse, der stiller høje krav til præcision og årvågenhed.

Vores AFIS-skole

Vi uddanner AFIS-operatører i vores hangar, der ligger i Hans Christian Andersen Lufthavn i Odense. Vores undervisere har mange års erfaring inden for AFIS og luftfart generelt, og undervisningen foregår i moderne faciliteter med en state-of-the-art 3D 270° simulator.

Undervejs lærer du om

 • Navigation
 • Meteorologi og vejrobservation
 • Luftfartslovgivning
 • Psykologi
 • Sikkerhed
 • Radiokommunikation
 • Computersystemer
 • Flytyper
 • Udstyr
 • Menneskelige faktorer
 • Og meget mere

Du får et internationalt radiocertifikat på dansk og engelsk.

Krav

Der stilles ingen krav om særlig forudgående uddannelse for at blive optaget, men vi ser gerne, at du har noget livserfaring, da jobbet indebærer et stort ansvar, og operatøren skal kunne træffe beslutninger på meget kort tid. Det vigtigste er, at du har overblik, kan omsætte teori og læring til praktisk udførelse, og at du kan udføre opgaverne roligt, fattet og hurtigt. Love og regler skal konverteres til praktisk udførelse, og overholdelse af instrukser og procedurer er en vigtig del af hverdagen.

For at blive optaget på AFIS-uddannelsen skal du bestå en optagelsesprøve og have en medicinsk godkendelse af en flyvelæge. Elevcertifikatet er gyldigt i 2 år, og praktikken skal være påbegyndt inden for elevcertifikatets gyldighed.

 

Om dig

For at blive optaget på AFIS-uddannelsen, er der en række minimumskrav, du skal opfylde:

 • Er fyldt 18 år
 • Er interesseret i luftfart
 • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og under pres
 • Er god til dansk, engelsk og matematik
 • Har en god rummelighedsforståelse
 • Kan sikkerhedsgodkendes af politiet
 • Har en god fysik og kan leve op til en række helbredskrav
 • Er ansvarsbevidst og ædruelig
 • Kan kommunikere og samarbejde
 • Kan arbejde selvstændigt og beskæftige dig selv i stille perioder

Praktiske informationer om uddannelsen

AFIS-operatøruddannelsen foregår i Odense HCA Lufthavn på Integra Aviation Academy’s AFIS-skole, og uddannelsen varer i ca. 12 måneder. De første 6 måneder bruger vi på teori og træning i tårnsimulator og de sidste ca. 6 måneder på praktik i et tårn i en lufthavn. Dog afhænger praktikperioden af din progression og mængden af trafik på flyvepladsen, da alle elever skal igennem en vis mængde operationer for at kunne bestå. Hvis ikke du allerede har et job på hånden og/eller en praktikplads, kan vi eventuelt hjælpe dig med at finde en praktikplads.

Desuden

En AFIS-operatør skal vedligeholde sit certifikat for at bevare certifikatets gyldighed. Det sker blandt andet ved jævnligt at deltage i vedligeholdelsesuddannelse og hyppige kompetencetjek. Certifikatet er også kun gyldigt, hvis man har en gyldig helbredsmæssig godkendelse, der skal fornyes med intervaller, der afhænger af operatørens alder.

I Danmark er der generel mangel på AFIS-operatører. Der er ligeledes gode muligheder for at få job med et AFIS-certifikat i Grønland. Meget tyder på, at den danske model for AFIS er på vej til at blive mere udbredt i Europa, hvorfor der på sigt skulle være gode jobmuligheder i udlandet.

Kontakt

Er du interesseret, og vil du vide mere om uddannelsen, pris og betalingsbetingelser, kan du kontakte:

 

Aleksander Hedqvist
AFIS-ansvarlig
Integra Aviation
[email protected]

 

Integra Aviation

Udbyder af konsulent- og serviceydelser samt træning og uddannelse til luftfartsindustrien. Udbyder af avancerede droneløsninger til private og offentlige organisationer.

 

Kontakt

Integra Aviation
Lufthavnvej 131, Hangar 16
 5270 Odense N

[email protected]
Tlf.: 46 16 16 41