Bliv flyveleder

Kunne du tænke dig at overvåge og dirigere fly i og omkring lufthavne og i luftrummet over Danmark?
Så er flyveledelse måske noget for dig!

Som flyveleder er det din opgave at ‘separere luftfartstrafikken’ og dirigirere fly ved at give instruktioner til piloterne, så trafikken i og omkring lufthavne afvikles sikkert og effektivt,og sammenstød undgås.

En flyveleder hedder en ‘air traffic controller’ på engelsk og forkortes til ATCO.

Uddannelsen

Uddannelsen strækker sig over 3 år og består af både teoretisk og praktisk undervisning, dog tilbringer eleven størstedelen af tiden ved en operativ enhed som f.eks et kontroltårn.

Du starter uddannelsen med et basisforløb, der er ens for alle flyvelederelever. Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser i simulator. Første del af uddannelsen tager ca. halvandet år, og undervejs vil du få undervisning i radiokommunikation, love og regler, meteorologi, navigation, flyveteori, menneskelige faktorer, udstyr og systemer, og Air traffic management (ATM). Herefter får du et elevcertifikat.

Elevcertificatet giver dig ret til at starte på den praktiske del af flyvelederuddannelsen, som også varer omkring halvandet år. Denne del veksler mellem øvelser i simulator og oplæring ved en operationel enhed. 

Efter endt uddannelse får du certifikat som flyveleder. Gyldigheden af dit certifikat kræver efterfølgende vedligeholdelsesuddannelse, løbende kompetencetjek og godkendelse af dit helbred hvert hele eller halve år.

Simulatorundervisning i vores træningscenter i Oslo. 

Krav

Du skal bestå en optagelsesprøve for at blive optaget på uddannelsen. For at kunne deltage i optagelsesprøven skal du:

  • have bestået en gymnasial eksamen (hf, hhx, htx, stx eller eux) med gode kundskaber i dansk, engelsk og matematik
  • beherske mundtlig og skriftlig dansk.
  • være fyldt 18 år. Man må dog gerne være 17 år, når man starter på uddannelsesforløbet, hvis blot man er fyldt 18, når man søger om et elevbevis (Student Air Traffic Controller License).
  • have et godt helbred. Der er en række helbredsmæssige krav, man skal opfylde, for at kunne blive optaget på studiet. Du skal derfor igennem nogle medicinske undersøgelser.  
  • ikke bruge briller/linser med en styrke, der overskrider +5/-6
  • ikke være farveblind.

Optagelse

Optagelsesprøven er delt i 4 trin, hvor hvert trin skal klares tilfredsstillende, for at du kan gå videre.

• Trin 1 – FEAST netbased (First European Air Traffic Controller Selection Test package); en pc-baseret test på tid med forskellige logiske og flyvelederrelaterede opgaver

• Trin 2 – FEAST DART og FEAST MULTIPASS; to pc-baserede, praktiske og jobrelaterede flyveledertest.

• Trin 3 – et personligt interview

Hvis du kommer godt igennem trin 1-3, går du videre til trin 4, som er et helbredtjek på Flyvemedicinsk Klinik og en sikkerhedsklarering.

Består du optagelsesprøven, kan du starte dit uddannelsesforløb hos os.

Kontakt o for yderligere oplysninger:.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores ATC-kurser, kan du kontakte:

General Manager
Aleksander Hedqvist
[email protected]

 

 

 

Integra Aviation

Udbyder af konsulent- og serviceydelser samt træning og uddannelse til luftfartsindustrien. Udbyder af avancerede droneløsninger til private og offentlige organisationer.

 

Kontakt

Integra Aviation
Trørødvej 63B
2950 Vedbæk

[email protected]
Tlf.: 46 16 16 41