Øvrige AFIS-kurser

Radarkursus

Gennemføres på forespørgsel

3 dages kursus med 20 timers teorigennemgang (radarfraseologi, bestemmelser om videregivelse af oplysninger, radarteknologi og afsluttende teoriprøve) samt efterfølgende 15 simulatorlektioner til at afprøve færdighederne.

Kurset giver operatøren rettigheder til at videregive trafikoplysninger, der er taget fra radar, til piloter.

Kontakt os for yderligere beskrivelse af kurset.

 

Radiotelefoni

Gennemføres på forespørgsel

Vi tilbyder et generelt radiotelefonicertifikat (GEN2) eller gennemfører et sprogpåtegningskursus til AFIS-certifikat, som typisk er en del af simulatorforløbet til grunduddannelsen for AFIS.

Kurset strækker sig over 4 dage og indeholder lektioner i teori, fraseologi, praktiske øvelser, lytteøvelser, short hand-teknik og kommunikation.

Kontakt os for yderligere beskrivelse af kurset.

Radar-kursus

Gennemføres på forespørgsel

3 dages kursus med 20 timers teorigennemgang (radarfraseologi, bestemmelser om videregivelse af oplysninger, radarteknologi og afsluttende teoriprøve) samt efterfølgende 15 simulatorlektioner til at afprøve færdighederne.

Kurset giver operatøren rettigheder til at videregive trafikoplysninger, der er taget fra radar, til piloter.

Kontakt os for yderligere beskrivelse af kurset.

 

Radio-telefoni

Gennemføres på forespørgsel

Vi tilbyder et generelt radiotelefonicertifikat (GEN2) eller gennemfører et sprogpåtegningskursus til AFIS-certifikat, som typisk er en del af simulatorforløbet til grunduddannelsen for AFIS.

Kurset strækker sig over 4 dage og indeholder lektioner i teori, fraseologi, praktiske øvelser, lytteøvelser, short hand-teknik og kommunikation.

Kontakt os for yderligere beskrivelse af kurset.

Off-shore Transportation Coordination (OTC)

Gennemføres på forespørgsel

På dette kursus lærer deltagerne om koordinering af transport på vand og i luften til og fra boreplatforme, elmøllefarme og andre off-shore installationer.

Kontakt os for yderligere oplysninger og for specialudviklede OTC-kurser.

 

Sprogpåtegning (ELPAC)

Gennemføres på forespørgsel

Vi tilbyder en ELPAC-test til nypåtegning til sprogniveau level 4 & 5.

Testen kan tages på én dag. Forløbet indebærer en online lytteøvelsestest, som skal bestås, inden kursisten kan gå videre til fase 2, som er et interview.

Kontakt os for yderligere information om kurset.

Off-shore Trans-portation Coordi-nation (OTC)

Gennemføres på forespørgsel

På dette kursus lærer deltagerne om koordinering af transport på vand og i luften til og fra boreplatforme, elmøllefarme og andre off-shore installationer.

Kontakt os for yderligere oplysninger og for specialudviklede OTC-kurser.

 

Sprog-påtegning (ELPAC)

Gennemføres på forespørgsel

Vi tilbyder en ELPAC-test til nypåtegning til sprogniveau level 4 & 5.

Testen kan tages på én dag. Forløbet indebærer en online lytteøvelsestest, som skal bestås, inden kursisten kan gå videre til fase 2, som er et interview.

Kontakt os for yderligere information om kurset.

Safety Management-kursus

Gennemføres på forespørgsel

Vi tilbyder kurser inden for safety management så som komplette safety management systemer (SMS), safety culture og andre emner, der knytter sig til sikkerhedskulturen i en virksomhed, herunder human factors og risikostyring.

Kursets varighed afhænger af kundens ønsker.

Kontakt os for yderligere information.

 

Safety Manage-ment-kursus

Gennemføres på forespørgsel

Vi tilbyder kurser inden for safety management så som komplette safety management systemer (SMS), safety culture og andre emner, der knytter sig til sikkerhedskulturen i en virksomhed, herunder human factors og risikostyring.

Kursets varighed afhænger af kundens ønsker.

Kontakt os for yderligere information.

 

Kvalitetsstyring

(Bl.a. audit)

Gennemføres på forespørgsel

Vi tilbyder kurser i audits, som indeholder foreberedelse, afholdelse og afslutning af audits, herunder auditørens rolle.

Kurset varer tre dage.

Kontakt os for yderligere information.

 

 

 

Kvalitets-styring

(Bl.a. audit)

Gennemføres på forespørgsel

Vi tilbyder kurser i audits, som indeholder foreberedelse, afholdelse og afslutning af audits, herunder auditørens rolle.

Kurset varer tre dage.

Kontakt os for yderligere information.

 

 

 

Kontakt os for tilbud

 

Hvis du ønsker et tilbud på et uddannelsesforløb, eller har du spørgsmål til vores kurser, kan du kontakte:

Aleksander Hedqvist på: [email protected]

 

 

Fast træningsprogram

Vi kører faste AFIS-kurser i oktober, november og december.

Vores faste kurser er:

Oktober – Basistræning af nye AFIS-elever
November – OJTI Refresher
December – AFIS Refresher

Læs mere om vores faste kurser her.

 

 

Fast trænings-program

Vi kører faste AFIS-kurser i oktober, november og december.

Vores faste kurser er:

Oktober – Basistræning af nye AFIS-elever
November – OJTI Refresher
December – AFIS Refresher

Læs mere om vores faste kurser her.

 

 

Integra Aviation

Udbyder af konsulent- og serviceydelser samt træning og uddannelse til luftfartsindustrien. Udbyder af avancerede droneløsninger til private og offentlige organisationer.

 

Kontakt

Integra Aviation
Lufthavnvej 131, Hangar 16
 5270 Odense N

[email protected]
Tlf.: 46 16 16 41