AFIS i Danmark og øvrige Skandinavien

AFIS bruges i mindre lufthavne, hvor flyveledelse ikke er nødvendig på grund af en knap så krævende infrastruktur og færre flyveoperationer. AFIS-operatører leverer de informationer, som en pilot skal bruge, for at udføre sin flyvning sikkert og effektivt.

I Skandinavien har vi lang tradition for at anvende AFIS. I mere end 60 år har vi anvendt AFIS-tjeneste i små og mellemstore lufthavne af varierende kompleksitet.

Hvornår kan AFIS bruges?

Som en tommelfingerregel siger man, at operationer i lufthavne med højst 15.000 operationer, hvoraf de 7.500 er IFR-flyvninger, kan varetages af AFIS. Hvis trafikken ikke er så kompleks, kan man endda øge mængden af operationer.

I Danmark bliver AFIS certificeret, kontrolleret og auditeret af de danske myndigheder, som både følger dansk og europæisk lovgivning.

 

AFIS-operatører skal gennemgå den samme basisuddannelse som flyveledere. Det betyder, at de skal bestå Common Core Content Initial Training og skal modtage simulatortræning under uddannelsen efterfulgt af indøvning (OJT) ved en AFIS-enhed. Det tager ca. seks måneder at blive uddannet AFIS-operatør.

AFIS-operatøren giver piloter informationer om vind- og vejrforhold, bane i brug samt trafikinformationer om andre luftfartøjer. Oplysningerne kan være hentet fra en radar. AFIS-operatøren hjælper med flyveplaner, koordinerer IFR-trafik med tilstødende enheder og indhenter klarering fra ACC. Læs mere her om AFIS-uddannelsen.

AFIS er en sikker, fleksibel og økonomisk måde at erstatte eller komplimentere flyveledelse på.

 

Kontakt

Aleksander Hedqvist
AFIS-ansvarlig
Integra Aviation
[email protected]

 

 

Integra Aviation

Udbyder af konsulent- og serviceydelser samt træning og uddannelse til luftfartsindustrien. Udbyder af avancerede droneløsninger til private og offentlige organisationer.

 

Kontakt

Integra Aviation
Lufthavnvej 131, Hangar 16
 5270 Odense N

[email protected]
Tlf.: 46 16 16 41