Vores historie

En aften i en villa et sted i Birkerød sad tre brødre med deres far og udvekslede ideer til at danne en virksomhed. Året var 1988, og brødrene, Carsten, Peter og Michael, havde allerede konsulenterfaring fra forskellige rådgivende ingeniørvirksomheder. De ønskede nu at løse opgaver inden for luftfart – deres helt store interesse.

Deres viden om fly og luftfart havde de fået ind med modermælken. Deres far, Poul Thorsen, var general i Flyvevåbnet. Han var uddannet pilot i Forsvaret og havde fløjet Spitfire efter 2. verdenskrig. General Thorsen havde viet sit liv til Flyvevåbnet. Han var gift med en kvinde, der fulgte sin mand overalt. Hun var derfor med sin mand, hver gang fødeterminen bankede på. Den første søn blev født på et hospital, den næste på Flyvestation Aalborg, men ved den sidste fødsel nåede moderen hverken frem til flyvestation eller hospital i tide, og derfor kom den sidste søn til verden lige uden for hegnet til Flyvestation Skrydstrup.

Drengene voksede op med luftfart, men valgte alle tre at læse til civilingeniør på det daværende Polyteknisk Læreanstalt (i dag DTU).
I rådgiverbranchen havde de lært at løse den samme opgave – uanset branche – med samme løsningsmetode. Brødrene mente ikke, at metodekasserne var velegnede for luftfarten, som havde sin helt egen og særlige natur. De vidste, at viden om luftfart var den vigtigste forudsætning for at få succes i branchen.

Langsomt begyndte firmaet at tage form, og firmanavnet skulle være ’Integra’. Ideen til navnet udsprang af den disciplin inden for matematikken, der hedder ’integralregning’. Tegnet for et integral ∫ indgik i logoet i de første 30 år.

Fra Integras stiftelse i 1988 til nu er der sket meget – både inden for luftfart og i samfundet generelt. Den udvikling afspejler sig i virksomheden, og i dag har Integra udviklet sig til en international koncern med flere forskellige forretningsområder inden for luftfart.

Milepæle:

  • 1985: Scanavia stiftes med det formål at udbyde konsulentydelser til lufthavne.
  • 1988: Brødrene Thorsen etablerer Integra Consult med det formål at udbyde konsulentydelser til flyvesikringstjenester og luftfartsstyrelser. Brødrene opkøber Scanavia.
  • 1990: Integra Holding stiftes for at støtte og udvikle forretningsområderne i gruppen og udvide gruppens aktiviteter med henblik på at blive et ’one-stop-shop-solution’ i luftfartsbranchen.
  • 2014: Integra Aerial Services stiftes med det formål at udbyde avancerede droneoperationer og -løsninger til større virksomheder.
  • 2015: Integra Aviation Academy stiftes med det formål at udbyde kurser og uddannelse (AFIS, flyveledelse, airports & ground handling og dronepiloter) til luftfartsindustrien og andre organisationer

Integra Aviation

Udbyder af konsulent- og serviceydelser samt træning og uddannelse til luftfartsindustrien. Udbyder af avancerede droneløsninger til private og offentlige organisationer.

 

Kontakt

Integra Aviation
Lufthavnvej 131, Hangar 16
 5270 Odense N

[email protected]
Tlf.: 46 16 16 41