Droneoperationer

Vores arbejdsflowdiagram nedenfor viser paletten af services, vi kan levere. Afhængigt af kundens behov sammensætter vi den løsning, som giver størst udbytte og værdi for kunden, og som tager fuldt højde for sikkerhed. Derfor varierer arbejdsflowdiagrammet fra projekt til projekt.

 

Forståelse af kundens behov

Vi drøfter forskellige muligheder afhængigt af kundens behov. Vi kan skræddersy en løsning, hvor kunden involveres aktivt i udviklingen af hele projektet eller benytte en løsning, hvor projektet allerede er foruddefineret.

De services, vi kan tilbyde i den første fase, er:

 • Service 1: Vurdere relevansen af droneløsninger for virksomheden.
 • Service 2: Beslutte om kunden skal anvende egen drone i projektet eller benytte en af Integra Aerial Services’ droner.
 • Service 3: Støtte kunden i at identificere relevante dronesystemer på markedet, der matcher kundens behov, begrænsninger og budget. Vi yder gerne hjælp til at anskaffe et dronesystem.
 • Service 4: Projektledelse
Prøveinstallation
Vi opsætter en prøveinstallation for at vurdere om de forskellige komponenter, såsom sensorer, LiDARS, kameraer osv. er kompatible med dronesystemet.
Testflyvning

Vi ser på de data, der er indsamlet under testflyvning og beslutter, om de er brugbare ud fra kundens specifikke behov.

Evaluering

I denne fase vil vi evaluere det overordnede resultat af testflyvningen samt det indsamlede data for at afslutte den indledende procedure og gå videre til den reelle flyvning.

 • Service 1: Udarbejdelse af driftsmanualer og risikovurderinger.

Endelig flyvning

Dette er dataindsamlingsfasen. I denne fase kan vi levere følgende services:

 • Service 1: Ortofotos (med varierende pixelstørrelser)

 • Service 2: Topografisk kortmateriale

 • Service 3: Visuel Inspektion (identifikation af definerede objekter/forhold)

 • Service 4: Vegetationsanalyser (Normalized Difference Vegetation Index)

 • Service 5: Terrænkort (Digital Elevation Models)

 • Service 6: Volumenberegning (Volumetric and Area Calculation)

Resultater

Det indsamlede data som resultat af flyvningen.

  Integra Aviation

  Udbyder af konsulent- og serviceydelser samt træning og uddannelse til luftfartsindustrien. Udbyder af avancerede droneløsninger til private og offentlige organisationer.

   

  Kontakt

  Integra Aviation
  Lufthavnvej 131, Hangar 16
   5270 Odense N

  [email protected]
  Tlf.: 46 16 16 41