Kerneværdier

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

På FN-topmødet i New York 2015 vedtog verdens regeringsledere 17 konkrete verdensmål, som forpligter medlemslandene til at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre uddannelse, bedre sundhed og anstændige jobs for alle og skabe bæredygtig vækst. 

Hvis målene skal nås, er vi alle nødt til at gøre en indsats. Også I den private sektor. I Integra Aviation ser vi målene som en kærkommen lejlighed til at intensivere vores bæredygtige tiltag, som især gælder for vores uddannelsestilbud og vores løsninger til bæredygtig luftfartsinfrastruktur for alle verdens lande.

Vi anerkender alle 17 vigtige mål, og at målene er tæt forbundne. Dog vil vi især fokusere på de mål, som vi har størst positiv effekt på, som er mål nr. 4 Kvalitetsuddannelse og mål nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur.

Vi har også fokus på de verdensmål, vores branche har en negativ effekt på. Fordi luftfartsindustrien er en af de største udledere af CO2, stræber vi efter at indgå samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner og andre aktører, der arbejder på at minimerer eller afskaffe udledningen helt. Her har vi fokus på mål nr. 13 Klimaindsats.


Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse

Vi tror på, at uddannelse er nøglen til frihed og succes for både det enkelte menneske og for hele nationer. Uddannelse er vigtig for etablering af demokratiske samfund. Den er med til at øge tolerancetærsklen blandt indbyggerne i et samfund og bidrager til at dæmme op for konflikter mellem forskellige befolkningsgrupper – både inden for og på tværs af samfund. Uddannelse hjælper os til at lære af tidligere tiders fejl og bringer håb for fremtiden. Uddannelse udvider vores tankehorisont og giver os et rigere liv. Og endelig fremskynder uddannelse økonomisk vækst og stabilitet.

Med vores brede vifte af kurser og uddannelse af højeste kvalitet til både lavt- og højtuddannede inden for luftfart bidrager vi til at højne kompetenceniveauet og livsværdien for professionelle i luftfartsbranchen.

 

Verdensmål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur.

Vi arbejder for at sikre lufttransport for nuværende og kommende generationer. I 1944 underskrev 52 nationer i Chicago ’Convention on International Civil Aviation’ også kaldet ’The Chigaco Convention’ eller ’Magna Carta for civil luftfart’. Samarbejdet har til hensigt at udvikle den civile luftfart for at bevare og fremme venskaber mellem verdens nationer og folkeslag og for at sikre det samarbejde, der skal til, for at fremme fred i verden.

Vi ønsker at forbedre luftfartsinfrastrukturen for at øge mobiliteten for mennesker generelt. En særlig vigtig opgave for os er at skabe bedre transportmulighed for folk, der bor i tyndt befolkede områder, så de lettere kan komme til og fra job og uddannelse.

 

 Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

Vi støtter op om og deltager I forskellige forskningsprojekter, der har til formål at finde løsninger på klimaforandringerne. Et eksempel på sådan et projekt er vores samarbejde med Aarhus Universitet og Danmark Tekniske Universitet, som har til formål at indhente data til brug for miljøforskning specielt inden for klimamodeller. Læs mere her om dette og andre projekter, der gavner klimaindsatsen.

 

 Forskellighed og respekt

 Vores verden er en broget palette af farver. En mosaik af forskelligheder – og det er Integra Aviation også som arbejdsplads. Vi er overbeviste om, at vores forskelligheder er med til at udvikle nytænkning, begrænser frygten for at afprøve nye ting og i sidste ende bidrager til et positivt resultat på bundlinjen. Derfor møder man hos os medarbejdere i forskellige aldre af forskellige køn og fra alle verdenshjørner.

Vores holdning til forskellighed afspejler sig også i den måde, vi driver forretning på. Vi samarbejder med alle lande fra øst til vest, fra syd til nord. Ingen kunde er for lille, og ingen er for stor. Vi opererer på alle kontinenter og rejser ofte i mange timer for at mødes ansigt til ansigt med kunder og samarbejdspartnere.


Partnering

Integra Aviation har opereret i luftfartsbranchen i mere end 30 år. Gennem årene har vi etableret langvarige, succesrige samarbejdsrelationer med organisationer i både Danmark og i udlandet. Vi tror på, at vi ved at gå sammen med virksomheder, der har samme ambitioner som os, kan få hurtigere skub i de løsninger, der understøtter verdensmålene. Læs mere om, hvem vi samarbejder her.

 

Integra Aviation

Udbyder af konsulent- og serviceydelser samt træning og uddannelse til luftfartsindustrien. Udbyder af avancerede droneløsninger til private og offentlige organisationer.

 

Kontakt

Integra Aviation
Lufthavnvej 131, Hangar 16
 5270 Odense N

[email protected]
Tlf.: 46 16 16 41