Services og ydelser

 

Vi udbyder forskellige services og ydelser til lufthavne og flyvesikringstjenester samt private og offentlige organisationer i både Danmark og i udlandet. Vi leverer altid en løsning, der er skræddersyet til kunden. Hvad enten vi leverer en AFIS-tjeneste, en droneoperation eller en konsulentydelse er vores fremgangsmåde den samme. Vi lytter til kundens behov og ønsker, afdækker opgavens omfang og forventningsafstemmer med kunden, så vi sikrer os det bedste grundlag at arbejde videre ud fra.

Herpå analyserer vi mulighederne og præsenterer forskellige løsningsforslag for kunden. Sammen udvælger vi den løsning, der giver bedst mening for projektet, for kunden – og for sikkerheden.

Under projektets forløb evaluerer og tilpasser vi, så vi opnår de bedste resultater. Det betyder, at vi tilstræber at være i så tæt dialog som muligt med vores kunder, og at vi er fleksible og omstillingsparate, hvis forudsætningerne ændrer sig.

 

Integra Aviation

Udbyder af konsulent- og serviceydelser samt træning og uddannelse til luftfartsindustrien. Udbyder af avancerede droneløsninger til private og offentlige organisationer.

 

Kontakt

Integra Aviation
Lufthavnvej 131, Hangar 16
 5270 Odense N

[email protected]
Tlf.: 46 16 16 41