Cases – droneoperationer

Inden vi kan gennemføre en droneoperation er der en række analyser og opgaver, der skal være på plads. I tæt samarbejde med kunden afdækker vi det ønskede resultat til flyvningen, muligheder og begrænsninger inden for de givne ressourcer, udvalg og klargøring af droneplatform – og selvfølgelig en detaljeret missionsplanlægning.  Nedenfor finder du et udpluk at vores seneste droneoperationer. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi planlægger vores droneoperationer, kan du læse mere her.

HUV2


Kunder/samarbejdspartnere:

Teknologisk Institut og Ariema Energia y Medionamiente SL.

Projektets formål:
At udvikle brændselsceller til en større drone, som kan flyve i mere end 20 timer i både i kolde og varme områder. Samtidigt skal der udvikles en genopladningsstation til brændselscellerne.

Forudsætninger
Der er udfordringer med at få tilstrækkelig med plads til sensorer m.m. og samtidigt sikre, at batterier og brændselsceller er tilstrækkelige.

Den valgte platform:
Mugin

Resultat:
Projektet er under udvikling. Resultat afventes.

 

Podium


Kunder/samarbejdspartnere:
Airbus, Eurocontrol, Naviar, DSNA, DELAIR, Drone Paris Region, Unifly, NLR, Naviair, Orange.

Projektets formål:
At lave indledende forsøg på integration af droner i civilt luftrum.

Forudsætninger:
Projektet er helt fremme på den teknologiske forkant. Derfor bestod den største udfordring i at bringe de forskellige nye teknologier sammen til et helt system.

Den valgte platform:
Dji Matrice, Mugin, Cumulus

Resultat:
Det lykkedes via projektet at demonstrere, at teknologien er til stede til at integrere droner i civilt luftrum, men der stadigvæk er et stykke vej, før teknologierne kan integreres og arbejde sammen. INAS vil fortsat deltage i udviklingen  af teknolgien.

Dyreoptællinger


Kunder/samarbejdspartnere:
Hedeselskabet/Orbicon

Projektets formål:
Formålet med projektet er at tælle antallet af råvildt indenfor et givet område med henblik på at fastslå størrelsen af bestanden.

Forudsætninger:
Flyvningerne gennemføres primært i skovområde, så selve bevoksningen i skoven er en udfordring. For tætte grupper af nåletræer gør det vanskeligt at tælle dyrene. Der flyves derfor kun efterår og vinter.

Den valgte platform:
Der anvendes i øjeblikket en Dji Matrice-drone med et termisk kamera for flyvningerne. Inden for den nærmeste fremtid vil dronen blive udskiftet med en fastvinget drone, givetvis af typen eBee.

Resultat:
INAS har bidraget til mere præcise optællinger af dyrene, hvilket har hjulpet Hedeselskabet/Orbicon til bedre at kunne bedømme, hvor mange dyr, som kan fraskydes.

Grønlandsflyvninger

 
Kunder/samarbejdspartnere:
Aarhus Universitet / Danmark Tekniske Universitet

Projektets formål:
At indhente data til brug for miljøforskning specielt inden for klimamodeller.

Forudsætninger
Flyvningerne gennemføres med en stor drone, (>25kg), som kræver en speciel tilladelse. Desuden er flyvninger, der foregår uden for pilotens synsvidde (BVLoS), svære at få tilladelse til i Danmark.

Den valgte løsning/platform:
I forbindelse med disse opgaver har vi anvendt Prion- og Penguin-droner med specialsensorer.

Resultat:
Levering af data til DTU’s og Aarhus Universitets miljø- og klimaforskning.

 

 

Integra Aviation

Udbyder af konsulent- og serviceydelser samt træning og uddannelse til luftfartsindustrien. Udbyder af avancerede droneløsninger til private og offentlige organisationer.

 

Kontakt

Integra Aviation
Lufthavnvej 131, Hangar 16
 5270 Odense N

[email protected]
Tlf.: 46 16 16 41