About us

Integra Aviation har mere end 30 års erfaring med luftfart. Vi tilbyder en helstøbt, integreret og tværfaglig service på projekter af alle størrelser.

Vi leverer konsulent- og serviceydelser til luftfartsorganisationer og -myndigheder verden over, teknisk udstyr og turnkey-løsninger til lufthavne samt uddannelse og kurser til flyvesikringstjenester, lufthavne og andre aktører inden for luftfart.

Vi leverer avancerede og komplette droneløsninger til private og offentlige organisationer.

Integra Aviation

Provider of consultancy and services as well as training and education for the aviation industry. Provider of advanced drone solutions to private and public organizations.

 

Contact

Integra Aerial Services & Aviation Academy
Lufthavnvej 131
Hangar 16
DK-5270
Odense N